شرح خبر

کد خبر : 2 30 فروردین 1398 - 17:7 دسته بندی : اخبار عمومی

به دلیل پراکندگی مکانی و زمانی و لزوم یافتن ساز و کارهای مناسب خصوصاً در کلانشهرها، جمع آوری کاغذ و مقوای باطله، به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی، امری اجتناب ناپذیر می باشد.

جمع آوری و تفکیک کاغذهای باطله