شرح خبر

کد خبر : 3 30 فروردین 1398 - 17:10 دسته بندی : مقالات علمی

تعریف کاغذ بازیافتی به گونه ای که دربرگیرنده انواع الیاف در گستره وسیعی باشد، طبعاً امری دشوار است.

تعریف کاغذ باطله
کاغذ باطله بازیافت